Design a site like this with WordPress.com
Per començar

El poble de la rosa

A la NW de desembre els ho comentava. Quantes alcaldesses ha tingut Reus? Les mateixes que vegades es pot circular per l’Avda. Països Catalans gaudint dels dos carrils, sense cotxes en doble fila… o sigui, cap.