Design a site like this with WordPress.com
Per començar

De monges i capellans

En les darreres setmanes he trepitjat dues esglésies diferents de Reus, no perquè sigui home de Missa, sinó perquè m’hi ha portat dos esdeveniments de la sempre atapeïda agenda ganxeta: la cultura i la solidaritat.