Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Grans persones

Em permetran que torni a parlar del Joan Petit Reus 2019. Els prometo que serà la darrera vegada. Paraula.